ثبت شرکت با مسئولیت محدود در تهران

شرایط ثبت شرکت با مسئولیت محدود در تهران

شرکت با مسئولیت محدود یکی از پرکاربردترین شرکت ها در تهران می باشد.این شرکت مابین دو یا چند نفر در جهت فعالیت های تجاری تاسیس می گردد و سرمایه هر یک از افراد شریک به سهام یا قطعه های سهام تقسیم بندی نمی شود، وظیفه آن ها در بدهی ها و تعهدات شرکت تنها به اندازه سرمایه خود در شرکت می باشند.( ماده ۹۴ ق.ت )

ثبت شرکت با مسئولیت محدود در تهران

شرکت بامسئولیت محدود از یک جنبه با شرکت سهامی خاص شباهت دارد. دلیل همانندی آن این است که افراد شریک وظیفه ای به غیر از آنچه که به منظور سرمایه پرداخت نموده اند، ندارند. و مشابهت آن به شرکت تضامنی این است که بخش سرمایه آن سهم الشرکه می باشد.

این شرکت دوستانه و خانوادگی میباشد و میان اشخاصی که رابطه مالی هم جوار دارند، تاسیس می گردند.و به این منظوراین شرکت را مسئولیت محدود می نامند که وظیفه هر یک از اشخاص به میزان سرمایه سهیم در شرکت محدود میباشد ،و به اندازه سرمایه خود وظیفه پرداخت بدهی شرکت را دارند.

بنابر ماده ۹۶ قانون تجارت : “زمانی شرکت بامسئولیت محدود تاسیس می شود که کلیه سرمایه به صورت نقدی پرداخت گردد و سهم الشرکه غیرنقدی هم تقویم و ارائه گردد”. پس دو اساس در تاسیس شرکت بامسئولیت محدود میبایست مورد توجه قرار گیرد :

    شرکتنامه نوشته و به امضاء برسد.
    سرمایه به طور کامل پرداخت گردد.

اوصاف اساسی شرکت با مسئولیت محدود

    وظیفه هر یک از افراد تنها به اندازه سهم شان در برابر تمامی قروض شرکت می باشد. پس نوع قابل اعتمادی از بهر سرمایه گذاران می باشد،ولی در جهت مبادله کنندگان با شرکت قابل اطمینان نمی باشد.
    حداقل سرمایه در جهت تشکیل آن مشخص نشده است. ولی به هرحال حداقل سرمایه اسمی یک میلیون ریال می باشد.
    حداقل تعداد اعضا دو نفر می باشد ( ماده ۹۴ ق. ت )
    طرز مدیریت این شرکت که از شرکت های تضامنی و نسبی تکمیل تر بوده،ولی به اندازه شرکت های سهامی و تعاونی جامع نمی باشد.به همین دلیل این طرح در جهت تاسیس شرکت هایی با افراد زیاد شایسته نیست.
    تعداد آراء بیشتر در تصمیم گیری جهت مدیریت این شرکت نیاز است،ولی چگونگی بدست آوردن این اکثریت ، به سادگی بدست آوردن اقلیت در شرکت های سهامی نیست ، در بعضی از موردها، اقلیت مورد نیاز در شرکت بامسئولیت محدود ، اقلیت عددی و همچنین اقلیت سرمایه ای است.
     واگذاری سهم در این شرکت در برابر شرکت هایی مثل تضامنی و نسبی ساده تر می باشد،ولی به سادگی شرکت های سهامی عام و تعاونی نمی باشد و البته همرا با مانع هایی میباشد.

اسم شرکت با مسئولیت محدود

    میبایست در نام شرکت کلمه ” بامسئولیت محدود ” فوراً پیش یا بعد از آن درج شود. در ماده ۹۵ ق. ت تضمین انجام تجاوز از این اجبار به این صورت میباشد که این شرکت در برابر اشخاص ثالث شرکتی تضامنی به شمار می آید و مطابق قوانین آن میباشد.ولی میبایست درنظر داشت که مقصود آیین گذار عبارت است از: وظیفه افراد شریک در برابر اشخاص ثالث، تضامنی است؛ به این معنی که افراد شریک در رابطه به تمامی قروض شرکت وظیفه ای عهده دار می باشند. از این رو دیگر دستورهای شرکت تضامنی همانند نحوه واگذاری سرمایه و طرز متلاشی شدن در رابطه به آن متداول نمیباشد.
     نام شرکت نمی تواند مشتمل اسم فردی از شریکان باشد، در غیر اینصورت فرد ذکر شده در مقابل افراد ثالث در شرکت تضامنی حکم شراکت شناخته می شود و عهده دار ادای تمامی قروض شرکت میباشد.

مدارک ثبت شرکت با مسئولیت محدود

    دو برگ شرکت نامه و کامل نمودن آن به همراه امضا شرکت نامه به وسیله تمامی سهامداران
     دو برگ تقاضانامه ثبت شرکت با مسئولیت محدود و کامل نمودن آن به همراه امضا تقاضانامه از طریق تمامی سهامداران
     کامل نمودن دو جلد اساسنامه به همراه امضا تمام صفحات آن از طریق تمامی سهامداران
     دو نسخه صورتجلسه ی مجمع عمومی موسس به همراه امضا سهامداران و بازرسین
     دو نسخه صورتجلسه ی هیات مدیره که توسط سهامداران و بازرسین امضا شده باشد.
     عکس برابر با اصل مدارک ماهیت تمامی شرکا،مدیران و هیات ناظر(زمانی که اعضا شرکا از دوازده  نفر بیشتر باشد)
     اصل تاییدیه عدم سوپیشینه برای اعضای هیات مدیره یا مدیر عامل
     گواهی هیئت مدیره اشخاص حقوقی سهامدار،حاکی بر خصوصی بودن آن
     معارفه نامه نمایندگان، چنانچه سهامداران و اعضا هیئت مدیره ازمیان اشخاص حقوقی انتخاب شوند و عرضه عکس روزنامه رسمی آگهی تاسیس یا آخرین تغییرات آن
     اصل جواز فعالیت از مراجع مربوطه زمانی که به ثبت رسیدن موضوع به مجوز نیاز داشته باشد.
     اصل وکالتنامه ی نماینده دادگستری چنانچه ثبت شرکت به وسیله نماینده انجام شود.

حالات انحلال شرکت با مسئولیت محدود

امکان دارد که شرکت بامسئولیت محدود به دلایل متنوع مثابه هر
بت شرکت انرژی یا نفت و گاز

مراحل ثبت شرکت انرژی یا نفت و گاز

تشکیلاتی که به شکل کاملا تخصصی در زمینه های نفت و گاز فعالیت می کند را شرکت انرژی می گویند.نمونه ای از فعالیت شرکت های انرژی را می توان به موارد همچون حفاری در زمینه ی نفت و گاز،لوله کشی خطوط نفت و گاز،بهره بردن هرچه بهتر از مصرف سوخت،ایجاد طراح های جهت مخازن نفت و گاز،تهیه و تدوین تجهیزات و مواد لازم صنایع نفت و گاز و…اشاره کرد.

ثبت شرکت انرژی یا نفت و گاز

در این مورد شایان ذکر است فعالیت در حوزه های اکتشاف و استخراج و استفاده از معادن نفت و گاز پتروشیمی،اجرای فعالیت بالادستی،صنعت نفت،گاز،پتروشیمی و تواناسازی استفاده از نفت ملزم به دریافت جواز از وزارت نفت و یا شرکت ملی نفت می باشد.( استنادات:قوانین ملی شدن صنعت نفت و گاز،قوانین تصحیح ملی شدن صنعت تفت و گاز مصوب سال ۱۳۹۰)

مسئله:صنایع بالادستی زمینه ی نفت و گاز و پتروشیمی ملزم به جواز از وزارت نفت دارد و صنایع پایین دستی غیر حاکمیتی مانند لوله کشی نفت و گاز و مهندسی نفت و گاز ملزم به جواز از دستگاه پیرو ندارد.

شرکت انرژی به دو شکل سهامی خاص و یا با مسئولیت محدود ثبت میشود.مراحل و اسناد مورد نیاز جهت ثبت شرکت را در زیر توضیح می دهیم.
شرایط ثبت شرکت سهامی خاص

    ۳ نفر عضو+ ۲ نفر بازرس (حداقل)
    ۳۵ درصد سرمایه به صورت نقداَ (حداقل)
    سرمایه ۱۰۰۰۰۰۰ریال(حداقل)

مدارک لازم جهت ثبت شرکت سهامی خاص

    مدارک احراز هویت تمامی اعضا
    امضای اقرارنامه
    اصل تصدیق نداشتن سوپیشینه
    دریافت جواز در زمان مجوزی بودن موضوع
    (مقررکردن وکالتنامه بنام وکیل،مادامی که امور به وسیله وکیل انجام می شود)

شرایط ثبت شرکت بامسئولیت محدود

    داشتن حداقل ۲ نفر عضو
     سرمایه ۱۰٫۰۰۰۰ ریال(حداقل)
    عهده دار بودن کل پرداخت سرمایه

مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت با مسئولیت محدود

    احراز هویت تمامی اعضا
    اصل تصدیق نداشتن سوء پیشینه
    امضای اقرارنامه
    داشتن جواز زمانی که موضوع مجوزی باش

بعد از اقدام به کامل کردن فرم درخواست نامه(در دو نسخه) ،اساسنامه( در دو نسخه) و شرکتنامه (جهت شرکت های با مسئولیت محدود)مبادرت نمایید.

در آخر به شما بزرگواران خاطر نشان میشویم،شما سروران ارجمند در صورت نیاز به ثبت شرکت انرژی یا نفت و گاز و هرگونه راهنمایی می توانید به مجموعه ی ما در موسسه حقوقی ثبت کریم خان مراجعه فرمایید.
شرکت تجاری دیگر ْکار و فعالیت آن به فرجام برسد.مطابق ماده ۱۱۴ قانون تجارت حالات متلاشی شدن شرکت را تفسیر می نماید :

    الف ) درباره فقرات ۱ و ۲ و ۳ ماده ۱۹۹ لایحه اصلاحی قانون تجارت ۱۳۴۷ موردهای موردنظر عبارت است از :

    زمانی که شرکت موضوعی را که در جهت ارائه آن تاسیس گردیده اجرا نموده یا اجرای آن نشدنی باشد.
     چنانچه که شرکت در زمان مشخص شده تاسیس گشته ولی اعتبار آن به اتمام رسیده باشد،جز در مواردی که زمان آن تمدید اعتبار گردد.
     با وجود ورشکستگی

    ب) با تصمیم تعدادی از اشخاص شریک که سهم شراکت آن ها از نیمی از سرمایه شرکت بیشتر باشد.
    ج)چنانچه توسط متضرر شدن، نیمی از سرمایه شرکت به هدر رفته باشد و یکی از اشخاص درخواست زوال کرده دادگاه برهان‌های او را منطقی مشاهده نموده و دیگر شرکا نمیپذیرند سهمی را که با زوال آن شامل او میشود پرداخت و او را از شرکت اخراج نمایند.
    د) بنا به اساسنامه که درباره فوت یکی از اشخاص شریک پیش گویی گردد.

ثبت شرکت کریم خان،بااستفاده از مشاوران متخصص در زمینه های ثبت شرکت با مسئولیت محدود،و .. خدمات خود را به صورت ویژه ارائه می نمایند.